نازل تاندیش

نازل تاندیش امروزه بطور گسترده ای برای کنترل فلوی خروج مذاب از تاندیش به داخل قالب ریخته گری پیوسته (CCM) مورد استفاده قرار می گیرد.این نازلها بر اساس فاکتورهای متفاوت از قبیل جنس و سایز  و هندسه ظاهری قابل طبقه بندی میباشند.از نظر جنس بدنه از قبیل آلومینایی،تمام زیرکونیایی، آلومینا-کربن و یا آلومینا-زیرکونیا و نیز با اینسرتهای با درصد زیرکونیای مختلف تولید می شوند.

 • نازل تاندیش استکانی
 • اینسرت زیرکنیایی

تعداد سکوئنس ذوب ریزی در انتخاب این نازل دارای اهمیت می باشد.نازل های مختلفی برای استفاده تک ذوب یا چند ذوبی تولید و به کارگرفته می شوند. استفاده از متریال مقاومتر جهت دستیابی به سکوئنسهای بالاتر ضروری بنظر میرسد. جهت انتخاب نازل مناسب با کمترین هزینه با ما تماس بگیرید.

 • نازل تاندیش، آلومینا کربن، ریخته گری پیوسته، آلومینا زیر کونیا، آلومینایی
 • نازل تاندیش، آلومینا کربن، ریخته گری پیوسته، آلومینا زیر کونیا، آلومینایی

نازل تاندیش آلومینا-کربن با اینسرت زیرکنیایی

نازل آلومینا-کربن با اینسرت زیرکنیایی -که گاها به آن “نازل استکانی” نیز گفته می شود- معمولا در  تاندیش های متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. این نازل با توجه به شکل و طراحی دقت و ضریب امنیت بالایی را در ریخته گری نشان می دهد.این نازل از طریق ملات درون ولبلاک مونتاژ میشود.

 • ضریب اطمینان بالا

 • استفاده از اینسرت زیرکنیایی

 • دقت ابعادی بالا

 • مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی

مغزی یا اینسرت زیرکنیایی

استفاده از اینسرت زیرکنیایی با  دانسیته بالا و خلوص مناسب و نیز دقت ابعادی بالا یکی از مشخصه های مهم در تعیین کارکرد نازل های تاندیش می باشد.همچنین نحوه استقرار اینسرت زیرکنیایی در بدنه نازل از شاخص های مهم و تعیین کننده در امنیت استفاده از نازل میباشد.

نازل تاندیش مونتاژی

به این نوع نازل در برخی موارد نازل قندانی نیز می گویند. با توجه به شکل بدنه در این نوع نازل نیازی به استفاده از ولبلوک نیست . اینسرت این نازل با مقادیر مختلف زیرکنیا تولید میگردد که استفاده از آن را برای کاربردهای تک ذوب و چند ذوبی امکان پذیر می نماید.

 • سهولت نصب و استفاده

 • تنوع در جنس باتوجه به شرایط کارکرد

 • دقت ابعادی بالا

 • نازل تاندیش، آلومینا کربن، ریخته گری پیوسته، آلومینا زیر کونیا، آلومینایی
 • نازل تاندیش مربعی
 • نازل تاندیش ، continues casting، اینسرت زیرکنیایی، آلومینا-کربن
 • نازل تاندیش مربعی

نازل تاندیش با سکوئنس بالا

نازل با سکوئنس بالا برای شرایط ذوب ریزی در تعداد دفعات و با ساعت کاری بیش از 6 ساعت مناسب می باشد. استحکام و مقاومت حرارتی مطلوب بدنه و نیز پایداری و دقت ابعادی بسیار زیاد اینسرت از جمله ویژگیهای این نازل می باشد که استفاده از آن را برای واحدهای سنگین و نیمه سنگین امکان پذیر ساخته است.

 • مقاومت حرارتی بالا

 • مقاومت در برابر سایش و خوردگی دمای بالا

 • پایداری ابعادی و حفظ دبی مذاب

 • دقت ابعادی مطلوب

 • پیوند مناسب اینسرت و بدنه تحت شریط کاری سخت