نازل تاندیش استکانی و قندانی

نازل تاندیش

نازل درونی , نازل بیرونی , نازل پاتیل , صفحه اسلاید گیت , اسلایدگیت

نازل بیرونی پاتیل

نازل درونی , نازل بیرونی , نازل پاتیل , صفحه اسلاید گیت , اسلایدگیت

 نازل درونی پاتیل

نازل درونی , نازل بیرونی , نازل پاتیل , صفحه اسلاید گیت , اسلایدگیت

 صفحه اسلاید گیت

ولبلوک پاتیل 1QC,2QC و پروس پلاگ GPII , GPIII

ولبلوک پروس پلاگ

ولبلوک پاتیل 1QC,2QC و پروس پلاگ GPII , GPIII

ولبلوک پاتیل

جرم آلومینا کستبل

جرم ریختنی آلومینایی(Castable)

جرم نسوز سیلیسی یا خاک کوره

جرم نسوز سیلیسی

پودر قالب ریخته گری مداوم

پودر ریخته گری(Casting Powder)

ملات سبز کرومیتی

ملات سبز(Green Mortar)

ریخته گری

رویدادها

تازه های دنیای فولاد

آخرین تغییر و تحولات صنعت را در اینجا مرورکنید.                                                                                                                                              

کلیک کنید

تصاویر

آرشیو عکس ها

تصاویر مرتبط با قطعات و مواد مصرفی فولاد.

کلیک کنید

ویدیوها

کلیپ های مفید

فیلم های مرتبط را در اینجا ببینید.

کلیک کنید