ولبلوک پاتیل

پاتیل کف ریز چیست؟

از آنجا که ولبلوک پاتیل تنها در پاتیل های کف ریز استفاده میشود لازم است ابتدا بدانیم این پاتیل چیست و چه کاربردهایی دارد.

 

پاتیل هایی که در فولاد سازی استفاده میشوند دارای ابعاد و مشخصات گوناگون می باشند که از آن جمله می توان به  دو گروه پاتیل های سر ریز  و پاتیل های کف ریز اشاره نمود. مزیت اصلی پاتیل های کف ریز اینست که می توان مذاب عاری از آلودگی های معلق در آن را ریخته گری نمود. همچنین به دلیل شکل خروج مذاب از پاتیل می توان امکان به حداقل رساندن تماس با هوا که عامل اکسیداسیون مجدد مذاب میباشد را فراهم نمود. در این پاتیل ها که از سیستم اسلاید گیت جهت کنترل دبی مذاب استفاده می کنند استفاده از این ولبلوک به عنوان یک قطعه کلیدی مرسوم میباشد.

  • پاتیل کف ریز
  • ولبلوک پاتیل

ولبلوک پاتیل

قطعه ای است که در کف پاتیل حمل مذاب نصب می شود. این قطعه ارتباط بین فضای داخلی پاتیل را از طریق نازل درونی با مکانیسم صفحه اسلاید گیت و دریچه های کشویی برقرار می نماید. بدین ترتیب که نازل درونی داخل آن قرار می گیرد. ارتفاع مناسب این ولبلوک در طراحی پاتیل حمل مذاب اهمیت ویژه ای دارد و بایستی به گونه ای انتخاب گردد که درون نسوز کف پاتیل قرار گیرد. از ویژگی های دیگر این قطعه مقاومت در برابر خزش در دمای بالا میباشد تا در اثر وزن زیاد مذاب دچار تغییر شکل نشود.

مزایای ولبلوک پاتیل دیر گداز آسیا

  • مقاومت بالا نسبت به خوردگی و سایش

  • استحکام بالا و مقاومت در برابر فشار مذاب زیاد

  • مقاومت به شوک حرارتی

  • عمر کاری بالا

  • ولبلوک پاتیل