نکات دارای اهمیت در افزایش عمر و بازدهی صفحه اسلاید گیت

صفحه اسلایدگیت مهم ترین قطعه سیستم اسلایدگیت می باشد، که مستقیما عهده دار کنترل و دبی فولاد مذاب از پاتیل به تاندیش می باشد. به دلیل تماس طولانی مدت با مذاب فولادی در دمای بالای ℃1600 و نیز شوک های حرارتی بطور پیاپی به آن وارد می شود این قطعه کمکم مستهلک شده و نهایتا بایستی تعویض شود. اما برای به حداقل رسیدن هزینه های تولید فولاد و همچنین ایجاد سهولت در بکارگیری و تعمیرات پاتیل، استفاده از قطعات با کیفیت و دارای دوام بیشتر همواره بعنوان گزینه اصلی مد نظر قرار می گیرد.