جرم آلومینایی

جرم مونولیتیک آلومینایی یا جرم کستبل (Castable) در دسته نسوزهای بی شکل قابل طبقه بندی می باشند. کاربرد این مواد در موارد مختلفی از جمله لایه ایمنی تاندیش و پاتیل ریخته گری ، بلوک بالایی و پایینی کوره القایی، کوتینگ کویل کوره القایی و یا بعنوان ملات در نصب آجر و… میباشد. از نظر آنالیز شیمیایی این محصول از 45% تا 95% آلومینا قابل طبقه بندی میباشد که بر اساس نوع و شرایط کاری و محل نصب آنالیز  و دانه بندی مناسب آن انتخاب میگردد. همچنین با توجه به نحوه و شرایط استفاده از جرم آلومینایی، این محصول به دسته های: عادی(Regular) و کم سیمان(Low Cement) و بسیار کم سیمان (Ultra Low Cement) تقسیم میشود.

جرم کستبل

مواد دانه بندی شده ای است که به دلیل دارا بودن مقاومت بالا در برابر حرارت برای استفاده در جداره کوره، پاتیل و تاندیش مناسب می باشد.این جرمها با موادی از جمله سیمان دیر گداز مخلوط شده و در قالب ریخته می شوند تا به شکل موردنظر تبدیل گردند. مواد اولیه نسوز دانه بندی شده با افزودنی های مناسب و مواد شیمیایی متصل کننده و آب ترکیب و بعنوان بتن استفاده می شوند. برای سهولت درریختن ترکیب مورد نظر در قالب، مقدار آب مخلوط شده  از اهمیت خاصی برخوردار است . هر چه میزان آب بالاتر باشد ریختن مخلوط برای شکل دهی اولیه در قالب راحت تر انجام می پذیرد.

اصلی ترین جزء تشکیل دهنده جرم کستبل، آلومینا می باشد. بکار گیری درصد بالای آلومینا باعث افزایش خواص نهایی جرم از قبیل: مقاومت شیمیایی، حرارتی و مکانیکی جرم می گردد.

بعنوان یکی از مهم ترین انواع جرم کستبل می توان به بتن نسوز اشاره نمود. این بتن ها بر حسب ترکیبات شمیایی به صورتهای متخلخل (Porous) و  متراکم (Compact) می باشند. در بتن های معمولی بدلیل استفاده از سیمان فرایند گیرش هیدرولیک بخوبی انجام می پذیرد و دیگر نیازی به استفاده ازمواد روان ساز نمی باشد. اما در بتن های کم سیمان و بدون سیمان استفاده از افزودنی های مختلف از جمله مواد روان ساز لازم به نظر می رسد.این بتن ها بر اساس درصد اکسید کلسیم( (CaO) می توانند انواع مختلفی داشته باشند. میزان درصد اکسید کلسیم در تولید این بتن ها حائز اهمیت است.با کمتر شدن میزان سیمان مصرفی فرایند گیرش دشوارتر انجام می گردد. بنابراین اعمال حرارت و پخت اولیه در این نوع جرم لازم و ضروی است.

  • جرم آلومینایی ، جرم ریختنی ، جرم کستبل ، جرم نسوز
  • بتن نسوز آلومینایی , بتن کویل , کوتینگ کویل

جرم ریختنی آلومینایی دیر گداز آسیا

انواع جرم مونولیتیک آلومینایی که هرکدام برای کاربرد خاصی طراحی و تولید شده اند قابل ارایه و تولید میباشد. بتن کوره ، لایه ایمنی ، بتن کف و دیواره پاتیل ، ملات آجر، مصارف عمومی فولاد سازی و…

  • مقاومت حرارتی بالا

  • استحکام سرد و گرم مناسب برای استفاده در فولادسازی

  • مقاومت شیمیایی در برابر فولاد و سرباره

  • تنوع محصول برای کاربردها و شرایط کاری مختلف

(%)Bulk Density (%)Grading Setting Aplication

Temp

(%)CaO (%)F2O3 (%)Al2O3 Product
2.0 0-5 Hydraulic 1400 4.2 5 50 AC50
2.2 0-5 Hydraulic 1550 4.2 2.1 60 AC60
2.5 0-5 Hydraulic 1600 3.9 1.9 70 AC70
2.7 0-5 Hydraulic 1700 3.7 1.5 80 AC80
2.75 0-5 Hydraulic 1800 3.7 1 90 AC90
2.85 0-5 Hydraulic 1800 3.5 95 AC95
2.4 0-5 Chemical/Hydraulic 1450 2.5 2 60 AC60-LC
2.7 0-5 Chemical/Hydraulic 1550 2.5 1.8 70 AC70-LC
2.8 0-5 Chemical/Hydraulic 1600 2.5 1.6 80 AC80-LC
2.9 0-5 Chemical/Hydraulic 1650 2 0.5 90 AC90-LC
2.95 0-5 Chemical/Hydraulic 1800 1.8 95 AC95-LC