نازل بیرونی پاتیل یا کلکتور نازل

آخرین قطعه ای که مذاب فولاد قبل از اینکه وارد تاندیش شود از آن عبور می کند، نازل بیرونی می باشد. این نازل به همراه صفحه اسلاید گیت و نازل درونی مونتاژ شده و بر روی سیستم اسلاید گیت نصب می گردد.

نازل بیرونی مذاب خروجی را از سیستم اسلاید گیت به درون نازل تاندیش هدایت می نماید. به نحوی که مذاب خروجی با کمترین تربولانس به تاندیش وارد می شود. طراحی نازل به گونه ای است که با اتصال دریچه کشویی متحرک بر روی سیستم اسلاید گیت حرکت نموده و علاوه بر اینکه جریان مذاب خروجی از سیستم اسلاید گیت به درون نازل تاندیش را کنترل می نماید، از تماس مذاب فولاد با اکسیژن تا لحظه ورود به درون تاندیش نیز محافظت می کند.

  • نازل بیرونی، کلکتور نازل، تاندیش، پاتیل، سیستم اسلاید گیت

Collector Nozzle

کلکتور نازل از مواد نسوز از جمله: آلومینا، گرافیت پولکی، رزین های صنعتی، کوراندوم و … تولید می گردد. همچنین افزودنی هایی که باعث افزایش مقاومت قطعات می شود نیز علاوه بر مواد نسوز ذکر شده در تولید این نازل بکار برده می شود. بکار گیری این افزودنی ها در تولید این نازل، سبب ایجاد مقاومت بالای نازل در برابر شوک حرارتی، خوردگی و … می گردد. این قطعه جهت کنترل جریان مذاب از پاتیل به تاندیش مورد استفاده قرار می گیرد. فلزات مذاب ریخته شده در پاتیل از این نازل عبور می کند، به همین دلیل دارا بودن مقاومت بالای سایشی آن بسیار مهم به شمار می رود. قابل ذکر است که این نازل در برابر خوردگی نیز دارای مقاومت بالا می باشد و همین امر سبب برقراری تماس مستقیم آن با فولاد مذاب می گردد.

بطور معمول در ترکیبات شیمیایی این نازلها آلومینا و کربن نیز بکار می رود.

مزایای نازل بیرونی پاتیل دیر گداز آسیا

  • مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی

  • پایداری در برابر ضربه

  • مقاوم به لنس زدن

  • تحمل حرارتی در برابر فشار جبهه مذاب

  • مقاومت بالا در برابر خوردگی

  • عملکرد پایدار

  • دارا بودن کیفیت ثابت و عمر طولانی

  • کلکتور نازل،نازل بیرونی پاتیل، تاندیش، پاتیل، صفحه اسلاید گیت