آنچه باید در خصوص کاربرد کوره قوس الکتریکی و کوره ذوب القایی بدانیم

هنگامی که یک کارخانه ریخته گری / کارخانه ذوب قصد انتخاب از میان یک کوره قوس الکتریکی مدرن و یا کوره ذوب القایی فرکانس متوسط بدون هسته برای عملیات خود را دارد، بحث بر عوامل کلیدی همانند هزینه های انرژی ، مقررات زیست محیطی ، مواد شارژ ، نیروی کار و سطح تولید متمرکز می شود . مهم این است که در زمان انتخاب یک سیستم ، باید تمام داده ها و عوامل مناسب برای اطمینان از کارآمدترین عملیات مذاب در نظر گرفته شود . دمای قوس بسیار بالاتر از حداکثر دمای ایجاد شده توسط القا است .تفاوت بزرگ در هزینه های انرژی خواهد بود . قوس از نظر الکتریکی کارآمدتر است . اکثر کوره های ذوب القایی بدون هسته برای ذوب فلزات غیر آهنی هستند و بسیار کوچکتر از یک کوره قوس کوچک می باشند

مسیر توسعه ریخته گری مداوم و استفاده از تاندیش در ریخته گری پیوسته

پیشینه پیدایش روش ریخته گری پیوسته یا (CCM) به دهه 1950 میلادی بازمی گردد. دو ویژگی بارزی که به خوبی قادر به معرفی روش ریخته گری مداوم است عبارت از سرعت ریخته گری و بهره وری بالا می باشند. از این رو با افزایش تقاضای جهانی برای استفاده از فولاد بعنوان یکی از محبوبترین مواد مهندسی ، استفاده از تکنولوژی CCM روز به روز رو به گستردگی نهاده است.

نکات دارای اهمیت در افزایش عمر و بازدهی صفحه اسلاید گیت

صفحه اسلایدگیت مهم ترین قطعه سیستم اسلایدگیت می باشد، که مستقیما عهده دار کنترل و دبی فولاد مذاب از پاتیل به تاندیش می باشد. به دلیل تماس طولانی مدت با مذاب فولادی در دمای بالای ℃1600 و نیز شوک های حرارتی بطور پیاپی به آن وارد می شود این قطعه کمکم مستهلک شده و نهایتا بایستی تعویض شود. اما برای به حداقل رسیدن هزینه های تولید فولاد و همچنین ایجاد سهولت در بکارگیری و تعمیرات پاتیل، استفاده از قطعات با کیفیت و دارای دوام بیشتر همواره بعنوان گزینه اصلی مد نظر قرار می گیرد.

بررسی جریان متلاطم فولاد مذاب و حباب های آرگون در نازل های تاندیش اسلایدگیتی: قسمت (1) توسعه مدل و اعتبارسنجی

کیفیت فولاد در ریخته گری مداوم به شدت تحت تاثیر الگوی جریان در قالب است، که به طور عمده بر روی سرعت جریان از مقطع خروجی نازل های در تماس با مذاب در ریخته گری تاثیر دارد مدل چند مرحلهای اویلر با استفاده از برنامه CFX با استفاده از برنامه اختلاط محدود برای مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است در قسمت یک این مقاله دوبخشی به توصیف مدول فرموله سازی،بهینه سازی مش بندی،استراتژی های همگرایی و تایید صحت این مدل می باشد در حالیکه جریان گردشی رو به پایین حاوی مقادیر کم گاز می باشد. اندازه گیری های سرعت سنجی تصویر جزئی (PIV) بر روی مدل آبی با مقیاس 4/0 به منظور بررسی جزئیات ذاتی پروفیل سرعت چرخشی خروجی نازل به کار گرفته شده است.پیش بینی های مدل کامپیوتری به خوبی اندازه گیری های روش (PIV) را تایید می نماید. مدل کامپیوتری برای شبیه سازی جریان پراکنده حبابی که در سرعت های بالای تزریق گاز که در عمل اتفاق می افتد مناسب می باشد.کاربرد این مدل عمدتا در جهت مطالعات پارامتری تاثیر شرایط ریخته گری و طراحی نازل که در قسمت 2 این مقاله به طور گسترده توضیح داده خواهد شد.

Go to Top