روش نصب و تنظیم درست نازل تاندیش

نحوه قرارگیری و نصب نازل درون تاندیش ریخته گری مداوم به منظور هدایت صحیح و بدون اشکال مذاب فولاد به درون کریستالیزاتور یا قالب ریخته گری دارای اهمیت زیادی می باشد. این کلیپ میتواند در این زمینه به علاقه مندان کمک نماید.