نحوه قرارگیری و نصب نازل تاندیش درون تاندیش در روش ریخته گری مداوم به منظور هدایت صحیح و بدون اشکال مذاب فولاد به درون کریستالیزاتور یا قالب ریخته گری دارای اهمیت زیادی می باشد. همچنین استفاده از ملات مناسب برای استقرار نازل تاندیش درون ولبلوک تاندیش نیز بایستی با دقت انجام گیرد. این کلیپ میتواند در این زمینه به علاقه مندان کمک نماید.