صفحه اسلایدگیت مهم ترین قطعه سیستم اسلایدگیت است که مستقیما عهده دار کنترل و دبی فولاد مذاب از پاتیل به تاندیش می باشد.

به دلیل تماس طولانی مدت با مذاب فولاد در دمای بالای ℃1600  و نیز شوک های حرارتی که بطور پیاپی به آن وارد می شود این قطعه کم کم مستهلک شده و نهایتا بایستی تعویض شود. اما برای به حداقل رسیدن هزینه های تولید فولاد و همچنین ایجاد سهولت در بکارگیری و تعمیرات پاتیل، استفاده از قطعات با کیفیت و دارای دوام بیشتر همواره بعنوان گزینه اصلی مدنظر قرار میگیرد.

از سوی دیگر رعایت برخی نکات کلیدی در استفاده از صفحه اسلایدگیت باعث افزایش عمر مفید آن می گردد که در زیر به برخی از آنان اشاره کرده ایم:

نوع صفحه اسلاید گیت

با اینکه صفحات اسلاید گیت با متریال های متفاوتی تولید می شوند،اما با توجه به شرایط و محل به کارگیری آن،بهتر است از صفحات اسلایدگیت آلومینیا-کربن که مقاومت به سایش و شوک حرارتی بالاتری دارند استفاده گردد. بدلیل وجود پیوند های کربنی در این قطعات دارای انتقال حرارتی بالاتر و نیز ضریب انبساط پایینتری در مقایسه با نسوزهای مشابه می باشند.

نصب قطعات سیستم اسلاید گیت

یکی از موارد مهم در نصب صفحه اسلاید گیت، استفاده از ملات سبز با کیفیت است. بایستی اطمینان حاصل شود که ملات مورد استفاده فاقد هر گونه ناخالصی باشد. هرگز از ملات سبز بی کیفیت و منقضی شده استفاده نکنید. همینطور استفاده از مخلوط ملات سبز تازه با درصدی از ملات مستعمل قبلی می تواند ضریب اطمینان را تا حد زیادی کاهش دهد. وجود هرگونه پسماند های نسوز و… در مکانیسم اسلایدگیت نیز می تواند مشکل ساز شود .

تمیز بودن نازل درونی و بیرونی نیز بایستی کنترل شود. پیش از نصب صفحه اسلایدگیت بهتر است صفحات از نظر وجود هرگونه ترک یا عیب ظاهری و یا تغییر شکل و دفرمگی چک شوند. بهتر است با قرار دادن یک جفت صفحه اسلایدگیت بر روی هم پیش از نصب از روان بودن لغزش و نیز عدم وجود پستی بلندی یا تاب داشتن صفحات مطمئن شویم. همچنین پس از نصب قطعات نسوز هنگام بستن کاورپلیت، رعایت نکات فنی در محکم کردن پیچ ها ضروری است

استفاده از صفحات اسلایدگیت

بطور کلی باز و بسته نمودن متناوب و بیش از حد سیستم اسلایدگیت منجر به فرسایش زود هنگام آن می گردد. بنابراین بهتر است ریخته گری به نحو مناسبی برنامه ریزی شده باشد.

در صورت نیاز به استفاده از لنس اکسیژن در فواصل بین ذوب گیری، بهتر است صفحات اسلایدگیت کاملا باز باشند و حتی الامکان عاری از مواد و  پرکننده های ماسه ای  باشند.

صفحه اسلایدگیت، سیستم اسلایدگیت، فولاد مذاب، پاتیل، تاندیش